Mikrovågsstrålning, träning och hälsa

Jag sitter och tittar på spalten till höger på Skid.se. Där finns följande bild:

Visst är det roligt med informationsteknik men jag har svårt att inte se de fem mobiltelefonerna som någonting liknande fem paket cigaretter. På en sida om träning och därigenom hälsa. Det är någonting som inte stämmer. Hur kommer det sig att en kommunikationsteknik som använder en farlig del av det elektromagnetiska strålningsspektrat tagit plats inte bara i samhället i stort utan även i hälsomedvetna kretsar?

Den mänskliga kroppen är ett avancerat och strålningskänsligt bioelektriskt system. Den vetenskapliga dokumentationen av mikrovågsskador är omfattande sedan åtminstone 50 år med alltifrån stressreaktioner och sömnproblem till cancer. Många hälsoproblem som ökat markant de senaste årtiondena, och särskilt de senaste 10 åren, har sannolikt en direkt koppling till mikrovågsstrålningen från mobil kommunikation. I massmedia får vi höra om stressen från den nya mobila informationstekniken men det förklaras oftast med mängden information, inte med det sätt på vilket den förmedlas. Hur länge till ska denna ovetenskapliga hållning få dominera?

1 kommentarer till inlägget

1965 • Sala
#1
18 juli 2017 - 12:02
Min vän Olle Johansson ger i följande video en kort orientering i problemet mikrovågor: https://www.youtube.com/watch?v=lpzc4vClGoc
Vill du kommentera det här blogginlägget?
Registrera dig eller logga in här ovanför.