1988 • Örebro

Skierg

Längdåkning - Skierg
med Frändå.
Uppv. 10 min
Interv: 4x4min, vila 2. Splittar: 2:05,2:04,2:02,1:57
Kortinterv: 5x30sek. Splittsnitt runt 1:50.

Tisdag 14 januari 2020 19:18

6,5   km
Distans
28:30
Tid
4:23   min/km
Snitt

Gillas av Martin Jarbeck